Język:
PTTK Białowieża

Kontakt:

tel. 0-85-68-12-295
tel./ fax. 0-85-68-12-624
e-mail : pttk@pttk.bialowieza.pl

Nasi przedstawiciele

Obecnie we władzach Oddziału zasiadają

ZARZĄD ODDZIAŁU  
Latawiec Robert Prezes
Leoniuk Barbara Wiceprezes
Latawiec Małgorzata Skarbnik
Smerczyński Ireneusz Sekretarz
Masajło Adam Członek
Patejuk Jerzy Członek
   
KOMISJA REWIZYJNA  
Kulbacka Anna Przewodniczący
Lickiewicz Marzena Wiceprzewodnicząca
Guzek Łucja Sekretarz
Bugwin Roman Członek
Wołkowycki Jerzy Członek

Zgodnie z decyzją podjętą na Zjeździe Oddziału zrezygnowano z wyboru Sądu Koleżeńskiego.